Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020

Η Αγία Θεοδοσία η οσιομάρτυς η ΚωνσταντινουπολίτισσαΚέρας κριοῦ κτεῖνάν σε, Θεοδοσία,

Ὤφθη νέον σοι τῆς Ἀμαλθείας κέρας.

Βιογραφία

Η Αγία Οσιομάρτυς Θεοδοσία καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη και γεννήθηκε από γονείς πλουσίους και ευσεβείς στα χρόνια του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Αδραμυττηνού. Σε ηλικία επτά ετών, αφού έμεινε ορφανή από πατέρα, εισήλθε σε μοναστήρι, όπου μετά από λίγο εκάρη μοναχή. Μετά το θάνατο και της μητέρας της, αφού πούλησε και διαμοίρασε στους φτωχούς τα υπάρχοντά της και απαλλάχτηκε έτσι από τις γήινες φροντίδες, επιδόθηκε με μεγαλύτερο ζήλο στην απόκτηση της τελειότητας και των μοναχικών αρετών, ασκούμενη στη μονή που βρισκόταν κοντά στο «Σκοτεινόν φρέαρ» και ονομαζόταν «Άσπαρον στέρνην».

Όταν ανήλθε στο θρόνο ο Λέων ο Ίσαυρος (717 - 741 μ.Χ.), εξαπολύθηκε άγριος διωγμός εναντίον των εικονόφιλων και των ιερών εικόνων, ο δε πατριάρχης Γερμανός, στερεός προμαχώνας της Ορθοδοξίας, εκδιώχθηκε και αντικαταστάθηκε από τον εικονομάχο Αναστάσιο. Κατά την έναρξη του διωγμού διατάχθηκε η καθαίρεση και καταστροφή της εικόνας του Χριστού, η οποία βρισκόταν επί τής Χαλκής Πύλης.

Τότε η Θεοδοσία, επικεφαλής καλογραιών και άλλων γυναικών, όρμησαν και κατέρριψαν από την κινητή σκάλα το σπαθάριο που ανέβηκε, για να καταστρέψει την εικόνα, και με πέτρες και ξύλα επιτέθηκαν κατά τού Πατριαρχείου. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση ο Πατριάρχης Αναστάσιος αναγκάσθηκε να εγκαταλείψει το Πατριαρχείο. Η στρατιωτική δύναμη που επενέβη, άλλες μεν από τις γυναίκες φόνευσε, άλλες δε, μεταξύ των οποίων και την Θεοδοσία, συνέλαβε. Και από τις συλληφθείσες άλλες ελευθέρωσαν, άλλες έκλεισαν στις φυλακές ή εξαπέστειλαν στην εξορία. Την δε Θεοδοσία, αφού την κακοποίησαν, την οδήγησαν στην τοποθεσία του Βοός και την κατέσφαξαν, αφού διαπέρασαν το λαιμό της με κέρατο κριού (730 μ.Χ.). Το τίμιο λείψανό της περισυνελλέγει και ενταφιάσθηκε στη μονή Δεξιοκράτους, πολλά δε θαύματα επιτελούσε στους πιστούς, που προσέρχονταν με πίστη και ευλάβεια.

Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες!

Μπίζνες τῆς Ἐκκλησίας μὲ ΜΚΟ γιὰ δημιουργία κέντρου μεταναστῶν

Παραχωρεῖ ἐκτάσεις μὲ τὸ ἀζημίωτο. Ἔτσι ἐξασφάλισαν τή… σιωπή της; Βράζουν στὰ Μέγαρα 

Σάλος ἔχει προκληθεῖ στὴν τοπικὴ κοινωνία τῶν Μεγαρέων ἔπειτα ἀπὸ τὸ ἔκτακτο δημοτικὸ συμβούλιο τῆς περασμένης Παρασκευῆς, ὅπου ἀποκαλύφθηκε ὅτι πρόκειται νὰ δημιουργηθεῖ δομὴ μεταναστῶν στὸ πρώην στρατόπεδο 75 ΜΕ καί, μάλιστα, μὲ τὶς εὐλογίες τῆς Ἐκκλησίας. Σύμφωνα μὲ ὅσα ἀκούστηκαν στὸ ἔκτακτο δημοτικὸ συμβούλιο, διὰ στόματος τοῦ ἀντιπεριφερειάρχη Ἀττικῆς Λευτέρη Κοσμοπούλου, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἔχει σκοπὸ νὰ νοικιάσει κτίριά της σὲ ΜΚΟ ἀντὶ 9.000 εὐρώ, προκειμένου νὰ φτιαχτεῖ δομὴ ὑποδοχῆς μεταναστῶν στὴ Νέα Πέραμο. 
Ὅσα κατήγγειλε ὁ ἀντιπεριφερειάρχης προκάλεσαν τὴν ὀργὴ τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι τὸ ἴδιο βράδυ συγκεντρώθηκαν ἔξω ἀπὸ τὸ Δημαρχεῖο Νέας Περάμου γιὰ νὰ διαμαρτυρηθοῦν. Ἤδη οἱ ἑπόμενες κινήσεις τῶν κατοίκων προβλέπονται ἐντονότατες, ἐνῶ στὸ δημοτικὸ συμβούλιο συμμετεῖχε καὶ ὁ βουλευτὴς τῆς Ν.Δ. Εὐάγγελος Λιάκος, ὁ ὁποῖος τόνισε ὅτι θὰ μεταφέρει ὅλα τὰ αἰτήματα στοὺς ἁρμόδιους ὑπουργούς. 
Ἡ Ἐκκλησία λοιπὸν -ὅπως φαίνεται- στήνει μπίζνες μὲ ΜΚΟ, προωθώντας -μὲ τὸ ἀζημίωτο- τὴ μεταφορὰ λαθρομεταναστῶν στὴν ἐνδοχώρα. Τὰ ἐρωτήματα, ἀσφαλῶς, εἶναι τεράστια. Γιατί ὁ κ. Ἱερώνυμος σπεύδει νὰ «βάλει πλάτη» στὰ κυβερνητικὰ σχέδια γιὰ τὸ Μεταναστευτικό; Μήπως αὐτὲς οἱ μπίζνες μὲ τὰ ἁρμόδια ὑπουργεῖα ἀλλὰ καὶ τὶς ΜΚΟ ἐξηγοῦν -ἐν μέρει- τὴν ἀφωνία τοῦ κατὰ τὴν περίοδο τῆς καραντίνας, ποῦ ἀφοροῦσαν τὸ κλείσιμο τῶν ναῶν; Ἐπίσης, μὲ ποιὲς ΜΚΟ συνεργάζεται ἡ Ἐκκλησία; Τίποτα δὲν ἔχει ἀκούσει γιὰ τὸν «περίεργο» ρόλο τους, τὰ σκοτεινὰ συμφέροντα ποὺ ἐξυπηρετοῦν ὁρισμένες ἐξ αὐτῶν καὶ...
τὶς ἀδιαφανεῖς διαδικασίες, γιὰ τὶς ὁποῖες ἐλέγχονται; 

Σὲ κάθε περίπτωση ἡ Ἐκκλησία ἔχει δικαίωμα (καὶ ὑποχρέωση) νὰ ἀξιοποιήσει τὴν περιουσία της. Ὅμως αὐτὸ πρέπει νὰ συμβεῖ μὲ ὅρους διαφάνειας καί, κυρίως, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς κοινωνικὲς ἀνάγκες. Ἂν ἡ Ἐκκλησία θυσιάσει τὴ σχέση της μὲ τὸν λαὸ γιὰ λίγες χιλιάδες εὐρώ, τότε θὰ ζήσουμε ἄγριες καταστάσεις σὲ πολλὲς περιοχὲς τῆς χώρας. Ὅσα γίνονται αὐτὲς τὶς ἡμέρες στὰ Μέγαρα θὰ εἶναι μόνο ἡ ἀρχή. 

Νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ συγκεκριμένη δομὴ μεταναστῶν ποὺ φτιάχνεται σὲ οἰκόπεδο τῆς Ἐκκλησίας βρίσκεται σὲ ἀπόσταση ἀναπνοῆς ἀπὸ στρατόπεδο τῶν Εἰδικῶν Δυνάμεων Νέας Περάμου καὶ λίγα μέτρα μακριὰ ἀπὸ τὶς δεξαμενὲς τῶν ΕΛ.ΠΕ. Εἶναι δυνατὸν νὰ προωθεῖται μία τέτοια ἐνέργεια, ποῦ ἐνέχει σοβαροὺς κινδύνους πάσης φύσεως;

Πηγή: Δημοκρατία  

ΠΟΙΑ Η ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ; (ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤV, 29-05-2018)Με τους πολλούς ή με τους λίγους;

Με τον ΕΝΑΝ!

Σάββατο, 23 Μαΐου 2020

Δαιμονισμένος χθες είπε: "Εγώ μωρέ σας έκλεισα τις εκκλησίες, γιατί απ' όλα με πειράζει το Σώμα του Μανώλη, του Εμμανουήλ"


...Χτες ένας δαιμονισμένος είπε σ' έναν ιερέα δικό μου που τον έστειλα για να τον διαβάσει. Του είπε: Εγώ μωρέ σας έκλεισα τις εκκλησίες, γιατί απ' όλα με πειράζει το Σώμα του Μανώλη, του Εμμανουήλ και τον λέει Μανώλη (του Χριστού δηλαδή) αλλά του λέει με πειράζει που αρχίσατε όλοι να κάνετε τους ταπεινούς. Ακόμα κι αυτό με πειράζει. Ακόμα κι όταν υποκρινόμαστε τους ταπεινούς, ο διάβολος πειράζεται...   (δείτε το βίντεο στο 3:15:00)

Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος